Glaspartier i aluminium
för dörrar, fönster och
fasadpartier.

Våra svensktillverkade glaspartier i aluminium är en totallösning för alla tänkbara applikationer inom både offentlig och privat miljö. Välkommen!  Läs mer.

Glaspartier i aluminium för dörrar, fönster och fasadpartier.

Våra svensktillverkade glaspartier i aluminium är en totallösning för alla tänkbara applikationer inom både offentlig och privat miljö. Välkommen!  Läs mer.

Direktförsäljning till dig som är byggare.

Nyhet!

Direktförsäljning till dig som är byggare.

F Ö N S T E R

Allt från oisolerat till högisolerat på passivhus-nivå.

D Ö R R A R

Hög trafik? Prestandakrav? Dessa dörrar tar dig hem.

F Ö N S T E R

Allt från oisolerat till högisolerat på passivhus-nivå.

D Ö R R A R

Hög trafik? Prestandakrav? Dessa dörrar tar dig hem.

F A S A D E R

Profiler med olika djup. Även öppningsbara enheter. 

T A K

Här finns stor valfrihet i både form och spännvidd.

F A S A D E R

Profiler med olika djup. Även öppningsbara enheter. 

T A K

Här finns stor valfrihet i både form och spännvidd.

Ett byggsystem är som en precisionsbyggsats. Vi monterar våra glaspartier med aluminiumprofiler från Sapa, vilka står för skandinavisk enkelhet, användarvänlighet, säkerhet och hållbarhet.