2050 Dörrsystem interiöra lösningar

2050

Sapa Dörr 2050 passar utmärkt till interiöra lösningar eller områden utan krav på isolering.

Dörrsystemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Finns med integrerat eller utbytbart anslag på karmsida. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas.

Sapa Dörr 2050 kan även utföras med symmetriskt placerat glas med tre olika designglasningslister.

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås, och för klämfri bakkant. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glasväggar och glaspartier, 3050.

2050 E-karm

Passersystem med porttelefon, kamera, lås och kopplingsdon är vanliga komponenter i moderna entréer.

Sapa E-karm är en smart dörrkarm som lätt kan komplettera våra dörrar för att underlätta kabeldragning, montage och service av elektronik på ett säkert och estetiskt sätt. Serviceluckan skruvas fast genom dold infästning vilket ger ett rent intryck och försvårar åverkan.

Insida, servicelucka öppen.

Insida

Utsida

Sapa Dörr 2050 med E-karm har i övrigt alla de möjligheter beträffande profilval och design som Sapa Dörr 2050.

E-karmen kan även användas till Sapa Dörr 2060.

2050 Designlist

Vårt oisolerade dörrsystem 2050 för interiöra lösningar kan kompletteras (utföras) med designlister för att ge dörren ett utpräglat utseende. Glaset placeras då symmetriskt i dörrbladet och få en fin inramning tack vare designlister. Finns i tre olika utförande.

L-formad glasningslist.

Fasad glasningslist.

Rektangular glasningslist.

Dörrsystemet har ett profildjup på 50 mm. Karmprofilen utföres med fast anslag. Dörrbladsprofiler finns för smalprofillås. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glasväggar och glaspartier 3050.

2050 Vikdörr

Sapa Vikdörr 2050 finns som i utåt- eller inåtgående utförande och ger möjlighet till stora öppningar med upp till 6 vikbara dörrblad med eller utan gångdörr.

Sapa Dörr 2050 bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktionstillägg. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- respektive utsida och hänger i överkant i rullbeslag. Öppning sker genom att dörrbladen viks samman utåt eller inåt till ett paket mot karmsidan. Tröskelfria alternativ finns.

2050 Entréskjutdörr, Automatisk

Sapa Entréskjutdörr 2050 med automatik bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktioner. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm.

Dörren kan förses med automatik från en stor mängd olika tillverkare och erbjuder därmed flexibilitet i anpassning till verksamhetens specifika krav och behov. Automatik är att föredra i starkt trafikerade entrélösningar då tillgängligheten blir bättre och smidigare. För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig.

De fasta partierna kan utföras i system 3050 eller 3074.

2050 Skjutdörr, Manuell

Sapa manuella Skjutdörr 2050 lämpar sig för interiöra utrymmen som behöver större mått på fri öppning för passage.

Skjutdörren bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktioner. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm.

De fasta partierna kan även utföras i system 3050 eller 3074.