Profilsystem glaspartier aluminium

Profilsystem i aluminium

Vårt svensktillverkade profilsystem i aluminium är en totallösning i glas för fönster, glasdörrar, glasfasader och glastak inom både offentlig och privat miljö. Vi monterar med profilsystem Sapa vilka står för skandinavisk enkelhet, användarvänlighet, säkerhet och hållbarhet. Nedan våra 4 produktområden.

F Ö N S T E R

Allt från oisolerat till högisolerat på passivhus-nivå.

D Ö R R A R

Hög trafik? Prestandakrav? Dessa dörrar tar dig hem.

F A S A D E R

Profiler med olika djup. Även öppningsbara enheter. 

T A K

Här finns stor valfrihet i både form och spännvidd.