1086 Högisolerat

Fönster 1086/SX/PX inåtgående

Sapa Fönster 1086 inåtgående grundar sig på en stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister och klarar högsta klasser på luft- och regntäthet samt mycket lågt U-värde. För optimal energiprestanda kan det kompletteras med unika isolerstavar i högisolerat SX utförande eller i passivhusnivå i PX utförande. 1086 och 1086 SX fals för glas 20-56 (64) mm, 1086 PX 35-55 mm. Fönster kan enkelt anslutas till glasparti 3086.

Fönster 1086, utåtgående

Fönster 1086 i utåtgående utförande grundar sig på samma konstruktion som Fönster 1086 inåtgående presenterad ovan. Profilerna är 86 mm djupa och grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Fals för glas 20-56 (64) mm. Fönster kan enkelt anslutas till glasparti 3086.

Fönsterdörr 1086/SX, inåtgående

Högisolerad inåtgående fönsterdörr med möjlighet att integrera sido- eller överljus. Fönsterdörren tillhör 1086 familjen med samma grundegenskaper och prestanda som motsvarande vanliga fönster. Kan utföras i SX-utförande för ännu bättre energiprestanda.

Fönsterdörren kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt 3086.

Blockfönster 1086

Vårt isolerade blockfönster har ett profildjup på 86 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 42 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret kan enkelt anslutas till vårt fasadsystem 4150 och glasparti 3086.

Fönsterdörr 1086, utåtgående

Högisolerad utåtgående fönsterdörr med möjlighet att integrera sido- eller överljus. Fönsterdörren tillhör 1086 familjen med samma grundegenskaper som motsvarande vanliga fönster.

Fönsterdörren kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt 3086.