2086 Högisolerat dörrsystem

2086

2086 tillhör vår nya generation byggsystem Sapa Thermo 86 utvecklad med tydlig fokus på energi och prestanda. Dörren har lågt U-värde grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Dörr 2086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna.

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

2086 Plus

2086 Plus tillhör vår nya generation byggsystem Sapa Thermo 86 utvecklad med tydlig fokus på energi och prestanda.

Dörren har lågt U-värde, bra luft- och regntäthet och mycket bra ljudreduktion.

Dörr 2086 Plus grundar sig på Dörr 2086 med alla dess grundegenskaper dock i lite mindre format (max dörrbladshöjd 2500 mm). En annorlunda tröskelkonstruktion förbättrar tätheten vilket gör att dörren klarar klass 2 i lufttäthet och klass 4A i regntäthet.

För optimal energiprestanda kan dörren kompletteras med samma isolerstavar Sapa Thermo N9 som till Dörr 2086 SX.

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas.

Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

2086 Extreme

2086 Extreme tillhör vår nya generation byggsystem Sapa Thermo 86 utvecklad med tydlig fokus på energi och prestanda.

Dörren har lågt U-värde, högsta luft- och regntäthet och mycket bra ljudreduktion.

Dörr 2086 Extreme grundar sig på Dörr 2086 med alla dess grundegenskaper. En optimal tröskelkonstruktion tillsammans med 3-punktslåsning förbättrar tätheten vilket gör att dörren klarar högsta kraven: klass 4 i lufttäthet och klass 9A i regntäthet.

Dörren kan utformas som enkeldörr med max dörrbladshöjd 2500 mm.

För optimal energiprestanda kan dörren kompletteras med samma isolerstavar Sapa Thermo N9 som till Dörr 2086 SX.

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas.

Dörr 2086 Extreme kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

2086 Lättvägg

Vårt isolerade dörrsystem för lättvägg har ett profildjup på 86 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 42 mm. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås.

Dörren kan utföras som 2086, 2086 Plus eller 2086 Extreme, samtliga i Standard eller SX utförande efter önskemål. Se motsvarande avsnitt för mer information.

2086 E-karm

Passersystem med porttelefon, kamera, lås och kopplingsdon är vanliga komponenter i moderna entréer.

Sapa E-karm är en smart dörrkarm som lätt kan komplettera våra dörrar för att underlätta kabeldragning, montage och service av elektronik på ett säkert och estetiskt sätt. Serviceluckan skruvas fast genom dold infästning vilket ger ett rent intryck och försvårar åverkan.

Insida, servicelucka öppen.

Insida

Utsida

Sapa Dörr 2086 med E-karm har i övrigt alla de möjligheter beträffande profilval och design som Sapa Dörr 2086.