Fönstersystem i aluminium.

Vårt fönstersystem i aluminium innebär minimalt underhåll och pålitliga funktioner, vilket uppskattas av både fastighetsägare och boende. Aluminiumfönster är starka och tåliga i förhållande till sin vikt. Miljömässigt är de svårslagna – aluminiumfönster kan återvinnas till nästan 100 procent. 

Våra olika system:

1086 – Högisolerat

Sapa Fönster 1086 är ett högisolerat fönstersystem med lågt U-värde och prestanda ner till passivhusnivå. Systemet grundar sig på en stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler och erbjuder bra ljudreduktion.

Läs mer.

1050 – Oisolerat

Sapa Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem för inåtgående eller fasta fönster. Systemet passar bra för interiöra fönster eller på ställen utan krav på isolering. Profildjupet är 50 mm och beslagningen kan göras som sido- under- eller överhängt alternativt undersidohängt.

Läs mer.