Farsta Värmeverk

Beställare: Exergy

Leverans: Glasfasad

Värmeverkets fasad behövde renoveras. Den nya lösningen skulle även bidra till ökad säkerhet och minskade energiförluster. Entreprenören Ekensbergs Byggnad anlitade oss för att skräddarsy ett 37 meter långt fönsterparti bestående av solskyddande säkerhetsglas i Sapa aluminiumprofiler.