Stora COOP, Värmdö

Beställare: Newsec

Leverans: Ny entré

Fastighetens entré skulle flyttas i samband med omdisponering av lokalerna.  Uppdraget gick till Ramfast Metall och våra aluminiumlösningar. Ett klokt val för en handelsplats, där ju hänsyn måste tas till såväl säkerhet som ett attraktivt och inbjudande utseende.